SZKOLMED M.Piejak, M.Wojciechowska Sp. j.


Home

INFORMACJE BIOGRAFICZNE

 

W związku z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta Szczecina w sprawie przekształaceń SP ZOZ Szczecin z dniem 31.08.2000r powstał i rozpoczął swoją praktyczną działalność od dnia 01.01.2001r:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej"SZKOLMED"

Od maja 2012 roku w wyniku zmian w ustawie o działalności leczniczej zakład występuje pod nową nazwą:

SZKOLMED M.Pjejak, M.Wojciechowska Spółka jawna

  1. Spółka zajmuje się kompleksową opieką nad dziećmi i młodzieżą  w miejscu nauczania i wychowania na terenie miasta Szczecina.

  2. W firmie pracują pielęgniarki profesjonalnie przygotowane do pracy w medycynie szkolnej, większość posiada długoletnie doświadczenie w tym zakresie.

  3.  Obejmujemy opieką pielęgniarską populację dzieci i młodzieży uczącą się w placówkach oświatowo-wychowawczych naszego miasta, do których należą:

 

  •  Publiczne i Niepubliczne Szkoły Podstawowe

  •  Publiczne i Niepubliczne Gimnazja

  •  Zespoły Szkół Ogólnokształcących

  •  Licea Ogólnokształcące

  •  Zespoły Szkół Specjalnych

  •  Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

 

Nasza firma ma podpisaną umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny szkolnej z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

 


Home